Inschrijving wedstrijden - Judo School Randori

Randori Krommenie
Ga naar de inhoud
Hoe schrijf je in voor een wedstrijd

Kijk eerst in de agenda of het toernooi iets voor jou is.

De inschrijving mail je naar: wedstrijdcom@judoschoolrandori.nl
in de mail vermelden: Naam van het toernooi
                                Voor en achternaam judoka
                                Geborte datum
                                Exacte gewicht
                                Kleur band
                                Kleur slip
Bij J.B.N. Georganiseerde wedstrijden
                                J.B.N. Lidnummer

De kosten van het toernooi overmaken naar:
                             Judo School Randori
                               NL46 RABO 0128 0969 42
                               o.v.v. naam toernooi en naam deelnemer


Judo School Randori © designed by m-d-g
Terug naar de inhoud